Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej https://drinkownia.pl, podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą oraz zasady ochrony prywatności użytkowników strony.
 2. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 3. Kontakt z Administratorem danych dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@drinkownia.pl.
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą, zapewniając, że przetwarzanie danych następuje przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem, za pomocą adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych.

II. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO, użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania, szczególnie jeśli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 2. Użytkownik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

III. Podstawy, cel i zakres przetwarzania danych

 1. Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis, w tym marketingu oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z zachowaniem wymagań prawnych dotyczących przechowywania danych.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z serwisem w celach technicznych i operacyjnych, takich jak hostingodawcy, dostawcy usług IT, agencje marketingowe oraz podmioty świadczące usługi analityczne i statystyczne.

V. Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do personalizacji treści, dostosowania i analizy ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Użytkownik może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

VI. Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w każdej chwili. Informacje na temat sposobów zarządzania ustawieniami dla różnych przeglądarek dostępne są w sekcji pomocy przeglądarki internetowej.

VII. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej.
 2. Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości związane z Polityką Prywatności lub z funkcjonowaniem strony https://drinkownia.pl prosimy kierować na adres mailowy kontakt@drinkownia.pl.